• Lorem ipsum

TO5805 - VICO TRK MAN - SHIMANO INTER 5 - E5000

Article code TO5805

E-BIKE - SHIMANO E5000
DRIVING RANGE UP TO 150 KM
GEARS SHIMANO INTER 5