• Lorem ipsum

TO5605 -2 - VICO CITY - SHIMANO INTER 5 - E6100 - 504Wh

Article code TO5605-2

E-BIKE - SHIMANO E6100 -504WH
DRIVING RANGE UP TO 150 KM
GEARS SHIMANO INTER 5